Algemene Voorwaarden

Servicevoorwaarden
Inhoudsopgave
reikwijdte
Totstandkoming van het contract
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Inwisselen van campagnevouchers
Cadeaubonnen inwisselen
Toepasselijk recht
Bevoegde rechtbank
Alternatieve geschillenbeslechting
Contractpartner, sluiten van contract
Het koopcontract wordt afgesloten met:

SCALING FIELDS LLP
71-75 Shelton Street

Covent Garden
London, WC2H 9JQ

ENGLAND

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van SCALING FIELDS LLP (hierna “verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper verbindt met betrekking tot de verkoper. sluit de goederen die in zijn online winkel worden weergegeven. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract
2.1 De productomschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.
Indien er meerdere van bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de betalingsmethode “PayPal Express” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-volledig of – indien de klant geen PayPal-account heeft – onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol. Als de klant “PayPal Express” als betaalmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper al de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.5 Als de betaalmethode “Amazon Payments” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: “Amazon”), onderhevig aan de Amazon Payments Europe Gebruikersovereenkomst, beschikbaar op https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant “Amazon Payments” als betaalmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betaalopdracht af aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper al de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de klant de betaling heeft gedaan door op de knop te klikken waarmee het bestelproces is voltooid.proces triggers.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. Een verdere bepaling van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens te verstrekken.

2.7 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 Orderverwerking en contact worden meestal gedaan via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die met de orderverwerking zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3) herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan in verband met de geldoverdracht als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Bij betaling met een van de door PayPal aangeboden betaalmethoden, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-volledig of – indien de klant geen PayPal-account heeft – onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.

4.5 Als de betaalmethode “SOFORT” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via ‘SOFORT’ te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening met PIN / TAN hebben die is geactiveerd voor deelname aan ‘SOFORT’, zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht indienen bij ‘SOFORT’ bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” kan de klant op internet opvragen via https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 Levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant de omstandigheid heeft dat levering onmogelijk isontwikkeling, niet verantwoordelijk is of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst hem een redelijke termijn van tevoren had aangekondigd. Dit geldt overigens niet voor de kosten van verzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten geldt dat als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing zijn.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

– per email

6) Eigendomsvoorbehoud
Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van campagnevouchers
8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers” genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen van de tegoedboncampagne worden uitgesloten als er een overeenkomstige beperking is van de inhoud van de tegoedbon.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.4 Er kunnen meerdere actievouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

8.5 De waarde van de goederen dient minimaal gelijk te zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de campagnevoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

8.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die volledig of gedeeltelijk betaald zijn met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop wordt vermeld. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om het materiële recht van de respectieve voucherhouder te controleren.

9) Inwisselen van cadeaubonnen
9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna “cadeaubonnen” genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de tegoedbon is gekocht. Het resterende krediet wordt tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

9.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te verrekenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente over betaald.

9.8 De cadeaubon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om het materiële recht van de respectieve voucherhouder te controleren.

10) Toepasselijk recht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

11) Bevoegde rechtbank
Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de ondernemingzetel van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, voor zover het contract of de aanspraken uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht om de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant te bellen.

12) Alternatieve geschillenbeslechting
12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, maar is over het algemeen bereid om dit te doen.

Gratis verzending

Wij garanderen een gratis levering van uw bestelling.

100% tevredenheidsgarantie

Bent u ontevreden over uw artikel? We nemen het terug en betalen het aankoopbedrag terug!

Beveiligde betaling 🔒

100% veilige betaling met Visa, Mastercard en Amex.